Automatska etiketirka za okruglu ambalažu ML-150

za veoma brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Automatska etiketirka sa datumarom ML-150D

za veoma brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Automatska etiketirka za ravnu ambalažu ML-160

za veoma brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste ravne ambalaže


Etiketirka za okruglu ambalažu bez datumara KOL-20

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Etiketirka za okruglu ambalažu sa datumarom KOL-20D

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže, sa datumarom


Etiketirka za ravnu ambalažu bez datumara KRL-40

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste ravne ambalaže


Etiketirka za ravnu ambalažu sa datumarom KRL-40D

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste ravne ambalaže


Etiketirka za ravnu ambalažu bez datumara YFL-60

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste ravne ambalaže


Etiketirka za dvostrano lepljenje na okruglu ambalažu sa datumarom

za dvostrano lepljenje tj lepljenje dve etikete (prednje i zadnje) na boci


Poluautomatska etiketrika bez datumara PEM-360

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Poluautomatska etiketrika sa datumarom LID-360

za brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Ručna etiketirka za okruglu ambalažu MEM-360

za precizno lepljenje manjih serija etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Ručna etiketirka za okruglu ambalažu sa datumarom MED-360

za precizno lepljenje manjih serija etiketa na sve vrste okrugle ambalaže


Dispenzer za samolepljive trake

odmotava i seče samolepljivu traku na potrebnu dužinu


Automatski dispenzer za samolepljive etikete

za brzo i lako odlepljivanje samolepljivih etiketa


SPECIJALNA PONUDA

Automatska etiketirka za okruglu ambalažu ML-150
za veoma brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste okrugle ambalaže

Automatska etiketirka za ravnu ambalažu ML-160
za veoma brzo i precizno lepljenje etiketa na sve vrste ravne ambalaže
KONTAKTIRAJTE NAS!
Za više informacija pozovite nas: +381.63.26.92.92 (Viber) i +381.11.428.33.22 ili nam pošaljite e-mail na: info@etiketirka.com